[google-translator]

Beerschot versterkt zich met 21 jarige beloften volle spits van NAC Breda.

02/03/23

Het toptalent Ayouba Kosiah tevens A international van Liberia imponeert de afgelopen weken, waar hij nadat hij in overleg met de directie van NAC Breda zijn contract beëindigde op de laatste dag van de transferwindow in januari dit jaar.

De jonge spits is de Bredanaars dankbaar voor de periode dat hij bij de club geweest is, maar besloot in overleg met zijn management dat een andere omgeving na de komst van twee nieuwe spitsen in de winterstop bij NAC het beste was voor de jonge spits was.

De spits draaide aan het begin van dit seizoen nog een ijzersterke voorbereiding, maar kon uiteindelijk niet rekenen op het vertrouwen van de technische staf dit seizoen.

Bij Beerschot VA heeft de spits zich volledig hervonden. Zo was er direct een klik met de spelersgroep van Beerschot VA en de technische en past de sterke balvaste spits perfect in de plannen en speelwijze van de club. Het management van de club slaat dan ook zijn slag met het aantrekken van de beloftevolle Nederlandse spits met roots in Liberia en Guinee. De spits werd in Nederland opgeleid door FC Utrecht en Almere City voordat hij door NAC Breda werd aangetrokken.

“Ik heb altijd de drang gehad om in België te spelen.
De manier van spelen pakt me, ik hoop en voel ook dat ik hier qua type spits heel erg gewaardeerd wordt.

Toen mijn zaakwaarnemer mij belde met onder andere deze optie, hoefde ik er ook daarom niet te lang over na te denken.

Ik voel me vrij hier bij deze club, de club staat er goed voor en er staat een goede organisatie en een hele professionele manier van werken.

Ik ben blij om hier te zijn en gelukkig en dankbaar voor het vertrouwen van de club en de technische en medische staf.”

Ayouba Kosiah tekent voor 2,5 jaar met de optie voor nog een jaar bij de ploeg dat nog volop in de race is voor promotie naar de hoogste klasse in België.

 

Eng:

Beerschot signs promising with 21-year-old Ayouba Kosiah striker from NAC Breda.

The Dutch top talent Ayouba Kosiah, also A international for Liberia with also Guinee roots, has impressed in recent weeks.

Kosiah terminated his contract on the last day of the transfer window in January this year after consultation with the board of NAC Breda.
The young striker is grateful to the club of Breda for the period he has been at the club,
but decided in consultation with his management that a different environment after the arrival of two new strikers during the winter break at NAC was best for the young striker.

The striker had a strong preparation at the start of this season, but ultimately could not count on the confidence of the technical staff this season at NAC Breda.

At Beerschot VA, the striker his revolution starts. There was an immediate click with the Beerschot VA group of players and the technical staff, and the strong, ball-resistant striker fits perfectly into the club’s plans and styles of play.
The management of the club is therefore making its move by attracting the promising Dutch striker with roots in Liberia and Guinea.

The striker had his formation in the Netherlands by FC Utrecht and Almere City before he was attracted by NAC Breda.

“I have always had the urge to play in Belgium. The way of playing appeals to me, I hope and also feel that I am very much appreciated here in terms of type of striker that I’am. When my agent called me with this option, among others, I didn’t had to think very long about it. I feel free here at this club, the club is in good shape. There is a good organization and a very professional way of working. I am happy to be here and happy and grateful for the trust and confidence of the club and the technical and medical staff.”

Ayouba Kosiah signs for 2.5 years with the option for another year with the team that is still in the race for promotion to the highest professional level in Belgium.

 

Fr:

Le Beerschot signe un contrat prometteur avec l’attaquant de 21 ans Ayouba Kosiah du NAC Breda.

Le talent néerlandais Ayouba Kosiah, également international A pour le Libéria avec également des racines guinéennes aussie,
a impressionné ces dernières semaines.

Kosiah a résilié son contrat le dernier jour du mercato en janvier de cette année après consultation du conseil d’administration du NAC Breda. Le jeune attaquant est reconnaissant au club de Breda pour la période qu’il a passée au club, mais a décidé en consultation avec sa direction qu’un environnement différent après l’arrivée de deux nouveaux attaquants pendant la trêve hivernale au NAC était le mieux pour le jeune attaquant.

L’attaquant avait une solide préparation en ce début de saison, mais n’a finalement pas pu compter sur la confiance du staff technique cette saison au NAC Breda.

Au Beerschot VA, l’attaquant sa révolution commence. Il y a eu un déclic immédiat avec le groupe de joueurs du Beerschot VA et le staff technique, et l’attaquant fort et résistant au ballon s’intègre parfaitement dans les plans et les styles de jeu du club.
La direction du club passe donc à l’action en attirant le prometteur attaquant néerlandais aux racines libériennes et guinéennes.

L’attaquant avait sa formation aux Pays-Bas par le FC Utrecht et Almere City avant d’être attiré par le NAC Breda.

“J’ai toujours eu envie de jouer en Belgique. La façon de jouer me plaît, j’espère et je sens aussi que je suis très apprécié ici en termes de type d’attaquant que je suis. Lorsque mon agent m’a appelé avec cette option, entre autres, je n’ai pas eu à y réfléchir très longtemps. Je me sens libre ici dans ce club, le club est en forme. Il y a une bonne organisation et une façon de travailler très professionnelle. Je suis heureux d’être ici et heureux et reconnaissant de la confiance du club et du personnel technique et médical.

Ayouba Kosiah signe pour 2,5 ans avec option pour une année supplémentaire avec l’équipe qui est toujours en course pour la promotion au plus haut niveau professionnel en Belgique.

Add prestige to your sports…..