[google-translator]

Disclaimer

Prestige Sports, verleent u hierbij toegang tot www.prestigesports.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Prestige Sports behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze site is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Prestige Sports spant zich in om de inhoud van deze website zo veelvoudig mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het materiaal wordt u aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Het materiaal kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van Prestige Sports. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Prestige Sports nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Prestige Sports. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Prestige Sports, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Vertalingen

Prestige Sports streeft ernaar een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken. Vandaar dat er automatische vertalingen worden gegeneerd. Dit betekent voor u als klant dat er mogelijk incorrecte of beledigende vertalingen worden weergegeven. Prestige Sports excuseert zich bij voorbaat voor deze vertalingen.